Aktualności

Realizacja grantu- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gorajca- Zagroble ,,Wzgórza Roztocza”

Lokalna Grupa Działania pragnie poinformować, że Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gorajca- Zagroble ,,Wzgórza Roztocza”  zrealizowała w 2019 roku zadanie
w ramach projektu grantowego ,,Utworzenie nowych obiektów infrastruktury turystycznej
i rekreacyjnej”.

Więcej 334 odsłony

Realizacja grantu- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lokalnego w Radecznicy ,,Stąd Jesteśmy” (tereny źródliskowe)

Lokalna Grupa Działania pragnie poinformować, że Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lokalnego w Radecznicy ,,Stąd Jesteśmy” zrealizowała w 2019 roku zadanie
w ramach projektu grantowego ,,Utworzenie nowych obiektów infrastruktury turystycznej
i rekreacyjnej”.

Więcej 309 odsłon

Realizacja grantu- Ochotnicza Straż Pożarna w Smólsku Dużym

Lokalna Grupa Działania pragnie poinformować, że Ochotnicza Straż Pożarna
w Smólsku Dużym
zrealizowała w 2019 roku zadanie w ramach projektu grantowego ,,Utworzenie nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej”.

Więcej 288 odsłon

Realizacja grantu- Ochotnicza Straż Pożarna w Dzielcach

Lokalna Grupa Działania pragnie poinformować, że Ochotnicza Straż Pożarna
w Dzielcach
zrealizowała w 2019 roku zadanie w ramach projektu grantowego ,,Utworzenie nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej”.

Więcej 227 odsłon

Realizacja grantu- Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnymstoku

Lokalna Grupa Działania pragnie poinformować, że Ochotnicza Straż Pożarna
w Czarnymstoku
zrealizowała w 2019 roku zadanie w ramach projektu grantowego ,,Utworzenie nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej”.

 

Więcej 207 odsłon

Realizacja grantu- Gmina Turobin (Wykonanie tablic informacyjnych )

Lokalna Grupa Działania pragnie poinformować, że Gmina Turobin zrealizowała
w 2019 roku zadanie w ramach projektu grantowego ,,Utworzenie nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej”.

Więcej 181 odsłon

Gmina Biłgoraj
Gmina Frampol
Gmina Tarnogród
Gmina Biszcza
Gmina Aleksandrów
Gmina Goraj
Gmina Łukowa
Gmina Obsza
Gmina Księżpol
Gmina Turobin
Gmina Potok Górny
Gmina Radecznica
Gmina Tereszpol

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Publikacja opracowana przez LGD "Ziemia Biłgorajska", Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi